เกี่ยวกับเรา

ให้ 

ประวัติบริษัท

 

         บริษัท พีแอลเอสซี เบส โซลูชั่น จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นจากประสบการณ์ ความมุ่งมั่นตั้งใจ และในการทำงานด้านอุตสาหกรรม 

ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการด้านอุตสาหกรรม รองรับกลุ่มลูกค้าโรงงานอุตสาหกรรมทุกขนาด

โดยรับงานออกแบบพร้อมก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมและโกดังสินค้า ติดตั้ง ซ่อมแซม ปรับปรุงแก้ไข และให้คำแนะนำปรึกษา 

พร้อมบริการหลังการขายที่คอยดูแลลูกค้า  

นำเข้าและจำหน่ายปั๊มลม เครื่องจักร และสินค้าอุตสาหกรรม ด้วยทีมงานควบคมการปฎิบัติทุกขันตอน

ให้ความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญ ทั้งในด้านคุณภาพและ การบริการ

 

 

 

วิสัย

 

บริษัทฯ มุ่งมั่นสู่การเป็นผู้นำที่มีความเชี่ยวชาญในงานบริการด้านอุตสาหกรรม

โดยเน้นด้านคุณภาพ และการบริการ เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า

 
 
 
พันธกิจ
 
 
     ขยายศักยภาพ การบริการที่เป็นเลิศด้านอุตสาหกรรม
เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้า
 
 พัฒนาวางแผนและการบริหารที่ดี
เพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงาน   
 
พัฒนาความคิดและทัศนคติ ทักษะ กลยุทธ์การ ทำงานของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 
 เพื่อยกระดับการปฎิบัติงานให้ได้คุณภาพ มาตราฐาน และการบริการที่ดีเยี่ยม