บริการ


  • Construction&Design (ก่อสร้างและออกแบบ) รับเหมาก่อสร้างและออกแบบสร้างปลูกสร้าง โครงสร้ำง อาคาร และโรงงานนอุตสาหกรรม ดำเนินการขออนุญาตรับเหมางาน พร้อมวางแผนและควบคุมงานตั้งแต่ต...

  • Pipe system (ระบบท่อ) รับออกแบบ ผลิต และติดตั้ง ระบบท่อลม ระบบท่อน้ำ ระบบท่อดักท์อุตสาหกรรม ระบบดับเพลิง และท่อดับเพลิงในโรงงานอุตสาหกรรม

  • Electrical system (ระบบไฟฟ้า) บริการเดินสายไฟฟ้า และออกแบบระบบไฟฟ้าในโรงงาน Electrical Cable Tray&Wiring การตรวจสอบความปลอดภัย สายไฟฟ้า ระบบไฟฟ้า ซ่อมแซม ปรับปรุง และแก้ไขระบบ...

  • Machinery & Idustrial Products (เครื่องจักรและสินค้าอุตสาหกรรม) นำเข้าและจำหน่ายเครื่องจักรอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์ และสินค้าในโรงงาน บริการออกแบบ ติดตั้ง ดูแล และซ่อมบำร...

  • Install & Move Machine (ติดตั้งและย้ายเครื่องจักร) บริการติดตั้งเครื่องจักรและดีไซน์การผลิตตามความต้องการของลูกค้า วางแผนการติดตั้งและขนย้ายเครื่องจักรอุตสาหกรรมตามต้องการ

  • Air Compressor (เครื่องอัดลม) บริษัท พีแอลเอสซี เบส โซลูชั่น จำกัด เป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่าย ปั๊มลม Ranger ถังบรรจุลม,แอร์ดรายเออร์ (เครื่องทำลมแห้ง), ฟิลเตอร์, และอุปกรณ์ในระบบ...